Smart styrning av fontänen. 132 år gammal är hon, men det kommer ingen att kunna ana när Johanna nu återvänder till sin plats i Brunnsparken. Statyn, bronsskålen och granitbassängen som hör till fontänen har alla fått en välbehövlig konservering, och ny, smart styrning av vattenflödet efter väderlek.

Med hjälp av skalpell, blästring och ibland även kemiska produkter har brons och sten fått tillbaka det mesta av sin forna glans. Den största utmaningen för park- och naturförvaltningen var att få bort beläggningarna på Johanna och övriga bronsdelar utan att skada den gröna patinan allt för mycket.

Fyndet av järnvågen försenade arbetet
Under statyn, som egentligen heter ”La Semeuse”, och fontänen har läckande rör bytts ut och ett 40 kvadratmeter stort pumprum har byggts. Från pumprummet går det nu att styra den nya belysningen på statyn och anpassa vattenflödet till fontänen. Vattnet styrs nu utifrån vindstyrkan, vilket gör att förbipasserande slipper bli allt för nedskvätta vid blåsigt väder.

Arbetet försenades av fyndet av Järnvågen, en byggnad som under 1700-talet användes för att väga järnet som skeppades ut från Göteborg, på samma plats som det nya pumprummet var tänkt att ligga. Först när arkeologernas noggranna undersökningar var klara kunde byggandet fortsätta.

Under onsdagen 10 februari börjar arbetet med att sätta statyn och bronsskålen på plats i Brunnsparken.