Välbesökt samverkansprojekt hyllas. Jubileumsparken i Frihamnen är en av fyra utemiljöer som nominerats till det prestigefyllda Sienapriset 2018. ”Den här nomineringen betyder att vi har fått ännu en bekräftelse på att Jubileumsparken når ut till både medborgare och tillresta” säger Jessica Segerlund på Älvstranden Utveckling.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Till jubileumsåret kommer första etappen av parkens vara färdig men redan idag finns bland annat bastu, sötvattenbassäng, saltvattenbassäng, seglarskola, lekplats, en rollerderby-bana, odlingslådor, testodlingar och kafé. Jubileumsparken har snabbt blivit ett populärt utflyktsmål och under förra året hade parken i sin helhet över 80 000 besökare.

Nu uppmärksammas parken alltså för sin landskapsarkitektur och är nominerad till Sienapriset 2018.

– Det är ett av de mest prestigefyllda arkitektpriserna som man kan bli nominerad till. Det är extra kul att just Jubileumsparken har nominerats eftersom den är ett speciellt samverkansprojekt inom Göteborgs Stad, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling.

Ungdomar driver parken
Med sikte på att Göteborg fyller 400 år 2021 har stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen samverkat för att skapa en gemensam utveckling av området. Platsen har tagit form med hjälp av arkitekter, konstnärer och allmänhet.

– Processen att utveckla Jubileumsparken lägger lika stor vikt vid designen av miljön som att designa drift och utvecklingsprocessen.

Parken drivs till exempel genom IOP, idéburet offentligt partnerskap, där ungdomar från alla stadsdelar anställs för att driva och utveckla mötesplatsen.

Jubileumsparken har även vunnit Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris 2014 och nominerats till Kasper Sahlinpriset 2015. Utvecklingen av Frihamnen, där Jubileumsparken ingår, har också fått Planpriset 2016.