Samtal kring ny bok. Göteborgsjournalisten Helle Larssen anställdes 2007 som webredaktör för EU. I sin nya bok ”Tystnadens Europa” granskar hon tjänstemännens yttrandefrihet. På onsdag kväll 12 december gästar hon Europa Direkt, på Stadsmuseets Foajéscen.

Hösten 2007 bytte Helle Larssen journalistlivet i Göteborg mot ett uppdrag som webredaktör för EU. Journalistens kritiska öga tvingades först anpassa sig till förväntad lojalitet, men Larssen kom snart att allt mer intressera sig för tjänstemännens begränsade yttrandefrihet.
Larssen menar i sin nya bok ”Tystnadens Europa” att tjänstmännen genom sina generösa lönevillkor och bristande skyddsnät försatts i en position där få vågar riskera relationen till sin arbetsgivare.

”Syftet inte att föra kampanj för eller emot EU”
När Europa Direkt på onsdagskvällen bjuder in till ett nytt arrangemang på Stadsmuseets foajéscen möter Helle Larssen Göteborgs-Postens journalist Dick Henriksson i ett samtal om korruption och urholkad demokrati.

Larssens bok har redan väckt stort intresse och kommenterats i såväl press som radio och tv. Om sin egen hållning till EU säger hon:

”Många gånger under det här arbetets gång har jag fått frågan om jag är emot EU. Svaret är att EU är en sådan komplex organisation, och fyller en sådan bred funktion i världen idag, att frågan inte går att besvara med ja eller nej. Syftet med boken är inte heller att föra kampanj för eller emot EU. Syftet är att sätta ljuset på en viktig fråga som hittills inte är särskilt belyst. Det är journalistens jobb.”

Samtalet som tar utgångspunkt i Helle Larssens bok äger rum klockan 18.00, onsdag den 12 december. Plats: Foajéscenen, Göteborgs stadsmuseum.