Populär skulptur. Konstnären Peter Lindes omtyckta skulptur Karin Boye, som stått vid Stadsbiblioteket sedan 1987, flyttar tillfälligt till Trädgårdsföreningen. Detta för att hon inte ska skadas under Stadsbibliotekets om- och tillbyggnad.

På torsdag 26 april flyttas Karin Boye till Trädgårdsföreningen där hon ska stå vid det nya rosarkivet.

På Trädgårdsföreningen hoppas man också att traditionen att sätta en färsk blomma i Karins hand fortsätter under hennes exil. Våren 2014 ska skulpturen vara tillbaka på sin ordinarie plats.