Kultur- och fritidschefen i Mölndal, Karl-Gunnar Nordanstad, blir ny chef för Göteborgs stadsmuseum från den 15 maj och ett år framåt.

Karl-Gunnar Nordanstad går i pension från sin nuvarande tjänst den 1 maj och kommer att vara Stadsmuseets chef under en övergångsperiod då han tillsammans med personalen ska se över mål och organisation.

– Det känns bra att efter tre år av snabb förändring på Stadsmuseet nu gå in i en fas av konsolidering av museets verksamhet under ledning av en erfaren och kunnig kulturchef. Nu ser vi framåt, säger kulturförvaltningens chef Björn Sandmark.

Karl-Gunnar Nordanstad är född 1946 och har jobbat på olika chefsposter i Mölndals kommun sedan 1989. Han har bland annat ansvarat för omvandlingen av Mölndals museum, utvecklingen av Gunnebo Slott och trädgårdar och skapandet av ett nytt integrerat bibliotek i Mölndals centrum.