Arkeologiska fynd vid renovering. Det pampiga stenhuset Wernerska villan genomgår just nu en omfattande renovering. Under de pågående grävarbetena har entreprenören Tuve bygg bland annat hittat en stenmur från ett tidigare okänt hus och skärvor av kinesiskt 1700-talsporslin.

– Vi har hittat rester av kinesiskt porslin från 1700-talet och flintgods från 1800-talet, delar av en kakelmur och andra äldre föremål som spikar, verktyg och en spritflaska. De kommer nu att tas om hand, säger Karin Lottkärr, projektledare på Higab.

Finns ingen information om ett äldre hus

Men det var inte bara gamla föremål som dök upp vid grävningen i den trädgård som hör till Wernerska villan. Drygt en och en halv meter ner i marken hittades en stenmur med golv. Troligen är dessa från ett hus som fanns innan Wernerska villan. Den byggdes 1886 och var Göteborgs första privatbostad med elektricitet.

– Det har inte grävts här tidigare och vi har än så länge inte hittat nån information om nåt tidigare hus på platsen, så det är svårt att avgöra hur gammal stenläggningen är, fortsätter Karin Lottkärr.

Innan det uppgrävda området i trädgården fylls igen kommer arkeologer att mäta och dokumentera fynden på platsen.