Nya pedagogen som ska inrymmas i och kring Sociala huset börjar byggas i början av nästa år. Göteborgs universitet och uthyraren Higab skrev på måndagen på handlingarna som innebär att det är klart för byggstart 2004. Lärarutbildningen med 3.000 studenter och 350 anställda flyttar in till höstterminen 2006.

Det är den gamla tanken på ett cityuniversitet som nu förverkligas genom att lärarutbildningen flyttas från Mölndal.

– Det är viktigt att universitetet ligger mitt i byn, det här är slutsteget i förverkligandet av Cityuniversitetet. Lärarutbildningen är en central del av universitetet, nu kan den integreras med vår övriga verksamhet i moderna och centrala lokaler, säger universitetsrektor Bo Samuelsson.

Gammalt och nytt kombineras

Två nya hus ska byggas. Det hästskoformade Sociala huset byggs ut med en glaskropp mot norr.

– Sociala huset är en mycket vacker byggnad och det här är ett fint sätt att kombinera gammal och ny arkitektur, säger Bo Samuelsson.

Ett helt nytt hus med tegelfasad ska byggas på det som nu är parkeringsplats bakom Gamla Latin. Under det nya utbildningshuset byggs drygt 200 parkeringsplatser i två våningar. Många av de stora kastanjer som idag står kring parkeringsplatsen kommer att bevaras.

Den arkitekttävling som utlystes för tre år sedan vanns av två olika arkitektfirmor som ritat varsitt av de nya husen. Hela bygget är beräknat att kosta mellan 600 och 700 miljoner kronor, och sysselsätta uppemot 500 personer under arbetets gång. Universitetet beräknar att hyran kommer att vara den samma, 37 miljoner kronor per år, i och med att man nu kan utnyttja lokalytorna bättre.

Gamla latin och Gegerfeltska villan kommer också att ingå som en del av Nya pedagogen, jazzklubben Nefertiti kommer dock att få ligga kvar i källaren på Gamla Latin.

Vad som händer med pedagogens gamla lokaler i Mölndal efter sommaren 2006 är inte klart i dagsläget.

Arkeologiska utgrävningar

Vid de arkeologiska undersökningar som gjorts har man grävt flera provgropar för att leta efter delar av den gamla stadsmuren. En arkeologisk utgrävning återstår, än vet ingen exakt vad som kommer i dagen under byggnationen. Hittills har man hittat stenrester men inga intakta murverk. I första hand har arkeologerna letat efter det gamla ”högverket”, en skjutplats innanför murarna.

Vad man säkert vet är att det finns ett utstickande ”knä” på den gamla stadsmuren som ligger rakt under ena väggen på det planerade parkeringshuset. Tanken är att denna del ska kunna beskådas av allmänheten genom en stor inglasad öppning i p-husets vägg.

Kritik mot bygget

Några kritiska röster har höjts mot byggplanerna. Ingrid Wirsin, som skrivit flera kulturhistoriska böcker om Göteborg, tycker att staden nu trampar på sin egen historia.

– De gamla kartorna är inte tillförlitliga, säger hon.

Hon påminner också om skandalerna kring bygget av hotell Sheraton och nya Bazars Allians då stora delar av den gamla stadsmuren grävdes och sprängdes bort.

Lars-Olof Larsson, ordförande i Sveriges Pensionärers Förbund, tycker att Göteborg främst borde prioritera sjukvården för att få bort de långa köerna. Han är rädd för att bygget av det nya cityuniversitetet kommer att innebära ökade kostnader för göteborgarna.

Byggnadslovet är dock fastställt av kommunfullmäktige och ärendet har också godkänts av regeringen. Några fler överklaganden kan alltså inte göras.