Det blev förslaget med bäst helhetsgrepp som valdes för Stadsbibliotekets om- och tillbyggnad. Förslaget kombinerar en modern, spännande exteriör med en flexibel och funktionell interiör menar bedömningsgruppen som jobbat på byggnadsnämndens och kulturnämndens uppdrag.

Gruppen tror att förslaget kan: ”…vitalisera såväl Götaplatsen som bibliotekets verksamhet.”
Det var Erséus arkitekter AB/WSP Sverige AB som stod bakom förslaget som man nu ska arbeta vidare med.

Utöver Erseus arkitekter har även White Arkitekter AB, Malmström & Edström Arkitektkontor AB och Lund & Valentin Arkitekter AB haft uppdrag att ta fram förslag på Stadsbibliotekets utbyggnad.