Öppnar sommaren 2023. Göteborgs Stad har skrivit avtal med Serneke om att bygga det nya badet i Jubileumsparken. Målet är att badet ska vara klart våren 2023 och öppna lagom till Göteborgs 400-årsfirande.

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ska nu tillsammans med entreprenören ta fram en detaljutformning för badanläggningen. Planen är att badet ska börja byggas våren 2022. Då kommer det också finnas illustrationer eller visionsbilder på badanläggningen.

– Det vi kan säga redan i dag är att det ska bli ett flytande landskap för bad och vistelse och omfattar det befintliga “Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp, säger Amelie Sandow, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Salta vinterbad

Det kommer även finnas möjlighet att vinterbada i den större saltvattenbassängen.

– Genom kontinuerlig pumpning av saltvatten från saltvattenskilen i älven, som vi tidigare testat i ”Lilla Salt och i somras i ”Allmänna badet”, kan anläggningen vara i drift även under vinterhalvåret.

Det finska bolaget Bluet Oy Ltd är med som underleverantör i projektet. De har bland annat byggt den flytande badanläggningen Allas sea pool i Helsingfors.