Sjöfartsmuseet ska byggas om och utvecklas till ett maritimt kulturhus, med människa och miljö i fokus. Det är målet för museets förnyelseprogram som i tisdags fick klartecken från kulturnämnden. Nu startar en jakt på externa pengar.

Förnyelsen kommer att kosta runt 85 miljoner kronor, varav om- och tillbygganden cirka 61 miljoner. Men än så länge är inga pengar i hamn från de två huvudmännen, Göteborgs kulturnämnd, som svarar för drift och personal, och Stiftelsen Sjöfartsmuseet i Göteborg, som äger huset och samlingarna.

Besökare har djupintervjuats

– Nu när kulturnämnden har godkänt inriktningen, ska vi börja undersöka möjligheterna till extern finansiering från alla som kan ha intresse av ett levande och modernt sjöfartsmuseum – företag, stiftelser, fonder med flera, säger museichefen Anna Rosengren.

– När året är slut har vi en indikation på hur det gått. I den bästa av världar har vi då pengar så det räcker och kan ta en diskussion med huvudmännen angående deras ansvar. Om vi inte hittat extern finansiering, får vi tillsammans besluta hur vi går vidare.

Arbetet med förnyelseprogrammet har pågått i över ett år. Ett hundratal djupintervjuer har gjorts med besökare, samarbetspartners och folk från sjöfartsnäringen. Barns och ungdomars synpunkter har kommit fram i fokusgrupper, vars förslag nu visas i en utställning på museet.

Nya arbetssätt och nya ämnen

Ett arkitektförslag till om- och tillbyggnad har tagits fram med arbetsmetodiken Design med omtanke, för att göra museet så tillgängligt som möjligt för alla, inte minst för funktionshindrade.

Någon byggstart lär det alltså inte bli på länge, men Anna Rosengren betonar att förnyelsen inte står och faller med ombyggnaden.

– Förnyelsen handlar lika mycket om nya arbetssätt och nya ämnen, och det arbetet kan ske parallellt med sökandet efter externa pengar.

Till museet har även knutits ett Sjöfartens Museiråd med folk från sjöfartsnäringen, kommunen och universitetet. Här sitter bland andra Ulf G Ryder, vd för Stena Bulk och Leif Nilsson, vice vd på Göteborg & Co.

Inga löften om mer pengar från Stena

– Personerna i rådet besitter mycket kunskaper och kontakter och kan vara både ambassadörer och dörröppnare. Den respons vi har fått genom vår omvärldsanalys är oerhört positivt, så jag har goda förhoppningar om att finna nya samarbetspartners, säger Anna Rosengren.

Arbetet med att ta fram förnyelseprogrammet har bekostats av Stena-koncernen, men några löften om mer pengar därifrån finns inte ännu.

– Stena har finansierat förstudien och hjälpt oss stärka vårt informationsarbete. Jag hoppas att de är öppna för en fortsatt dialog, säger Anna Rosengren.