Unikt projekt som även skapar bostäder. Vid Gröna Vallen ska det byggas en ny form av byggnad som innehåller både bostäder och idrottshall. Det är en klimatsmart hybrid med en egen finansieringsmodell som ska ge nytt liv till området.

Gröna Vallen i Majorna kommer även i fortsättningen vara en plats för idrott. Den nuvarande konstgräsplanen ska bli granne med en 1200 meter stor idrottshall. Dagens parkeringsplats kommer att flyttas under jord och över den byggs hallen och cirka 120 stora och små lägenheter. Allt i en och samma byggnad.

– Det är en både prövad och vågad byggnadsmodell som innebär att vi utnyttjar marken yteffektivt i ett av Göteborgs attraktiva områden, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Även finansieringen av projektet är unikt. De allmänna ytorna kommer nämligen delvis att finansieras av det överskott som exploatören får in vid försäljningen av bostadsrätterna.

‒ Det gör att användningen av hallen kan få en angenämare kostnad.

Tryggare område
En byggnad med flera funktioner är också klimatsmart. Eftersom bostäderna och idrottshallen kommer att dela yttervägg kommer man kunna dela på uppvärmningen av lokalerna.

Förhoppningen är att den nya Gröna Vallen ska stå färdig om fem år och även ha plats för bland annat parkour, gym och kafé.

– Det finns ett underskott av den här sortens idrottshall. Området vid Gröna Vallen kommer att få mer liv och bli tryggare med fler boende och en ny mötesplats.

Byggnadsprojektet är ett samarbete mellan fastighetskontoret, fastighetsutvecklaren Herlitz Properties och Okidoki arkitekter.

6FB6.jpg

Skissbilder för Gröna Vallen. Ilustration: Okidoki arkitekter