Färdigt hösten 2022.  Finansieringen för ett nytt hamnbad i Jubileumsparken är på plats och till hösten startar bygget. Hamnbadet kommer använda älvens saltvatten och erbjuda vattenlek för små barn, simning, simträning, hopp och bastubad.

Göteborgarnas möjlighet att ta salta bad i centrala stan ska utökas. Park- och naturnämnden har gett klartecken till att påbörja arbetet med ett nytt, permanent hamnbad i Jubileumsparken.

− Det kommer att bli ett flytande landskap där man kan bada och där det också är trevligt att vistas för den som inte badar, säger Amelie Sandow, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Tester visar bra vattenkvalité

Exakt hur badet kommer att se ut blir klart först efter upphandling och projektering, men det kommer finnas möjlighet till simning, simträning, hopp och vattenlek för små barn. Det befintliga badet i Frihamnen kommer att bli en del av den nya anläggningen och bastun ska renoveras. Vattnet ska hämtas från älven.

− Vi har utfört tester i den lilla saltvattenbassängen intill bastun som visar att det kontinuerligt finns rent saltvatten under älvens förorenade ytvatten. Hamnbadet kommer att få sitt vatten genom att pumpa saltvatten från minst sex meters djup, säger Amelie Sandow.

Park− och naturförvaltningen har också fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra hamnbadet till ett året runt-bad. Hur skulle det kunna gå till?

− Genom att till exempel bygga varma bänkar, vindskydd och i en framtid fler bastubyggnader skulle man kunna möjliggöra för vinterbad, säger Amelie Sandow.

Redan i januari tas första spadtaget till den permanenta Jubileumspark som kommer ligga i anslutning till hamnbadet. Parken kommer att omfatta Göteborgs femte utflyktslekplats med temat form och fantasi och bestå av konstnärliga lekskulpturer. Runtomkring lekplatsen anläggs grönskande gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation.