Får fortsätta trots ökade kostnader. Nu är det klart att den omfattande renoveringen av Sjöfartsmuseet Akvariet får fortsätta som planerat. På torsdagens sammanträde beviljade kommunfullmäktige de ökade kostnaderna för om- och tillbyggnaden, som beräknas bli klar 2021. 

I samband med Higabs projektering inför renovering så framkom det att behovet av bergschaktning och vvs-arbete var större än förväntat, vilket innebär att den beräknade kostnaden steg med runt 40 miljoner över det tidigare kostnadstaket på 100 miljoner.

Efter detta besked om ökade kostnader har frågan tagits upp i kommunstyrelsen, som efter återremittering godkände kostnadsökningen i mitten av mars. Och nu har alltså även kommunfullmäktige röstat igenom förslaget.

Sjöfartsmuseet stängde den 17 september 2018, och beräknas öppna igen under 2021. Vid renoveringen byggs bland annat en ny och större entré mot Karl Johansgatan och ett nytt underjordiskt akvarium som har tio gånger större vattenvolym än det gamla.