Råd från räddningstjänsten Kol eller gasol? Det är den stora frågan för många inför grillsäsongen. En mindre vanlig fråga är hur brandsäkra alternativen är. Ändå uppstår många allvarliga bränder i nära anslutning till våra hem. Vårt Göteborg vände sig till Peter Södergren, som arbetar med brandskydd i bostad på Räddningstjänsten Storgöteborg, för att ta reda på hur du kan grilla brandsäkert i sommar.

Peter Södergren, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Så vad är säkrast – kol eller gasol?

– Det går inte att svara på. Hur säkert det är beror helt på hur du hanterar din grill. Det kanske allra viktigaste, som gäller oavsett vilken grill du har, är att du grillar där risken för spridning är liten och med ordentligt avstånd till husfasader. Om det är varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det råder eldningsförbud. Grillning kan skapa bränder i skog och mark som sprider sig oerhört fort.

Vad bör man tänka på när man grillar med kol?

– Att använda tändvätska som är avsedd för grillning och aldrig T-sprit! När du häller T-sprit på lågor eller heta ytor kan blandningen med gas och luft i flaskan antändas och ge omfattande brännskador och starta bränder. Du behöver också vara försiktig med gnistor och kringflygande aska och aldrig grilla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus, vilket kan leda till kolmonoxidförgiftning.

– När du har grillat färdigt är det säkraste sättet att släcka att lägga kolet i ett plåtkärl, hälla vatten på och sätta på ett tättslutande lock. Kol och briketter kan hålla värmen upp till tre dygn och många bränder har uppstått när man tömt grillen bland soporna, utan att kontrollera att de var helt släckta.

Vad är viktigt att ha koll på när det gäller gasolgrillning?

–  Många vill ställa gasolflaskan i förvaringsutrymmet under grillen, men gasol får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Det är alltså inte lämpligt att ha gasolflaskan under grillen. Flaskan måste också stå upp. Annars finns det en risk att säkerhetsventilen inte fungerar och flaskan exploderar. Sen är det viktigt att du håller grillen ren från fett som kan antändas om det samlas för mycket.

– Sist men inte minst ska du aldrig använda vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha i stället en brandsläckare nära tillhands.

Har du några andra råd inför sommarens grillsäsong?

– ­Det är ju populärt att ta med engångsgrillar ute i naturen och till badplatser. Tänk då på att de måste stå på ett stadigt och icke brännbart material och slängas i kärl som är avsedda för engångsgrillar. Varje sommar sker bränder på grund av engångsgrillar som slängts i en soptunna eller container innan grillkolet har slocknat helt.

– Bor du i lägenhet bör du kolla med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om vilka regler som gäller för grillning på balkong. Det är dock elektrisk grill eller en gasolgrill som gäller på balkong. Har du inglasad balkong är grillning uteslutet eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning.