Kolla isens tjocklek innan du ger dig ut. Var försiktig när du ger dig ut på isen på en sjö eller i skärgården. Ha med isdubb, var aldrig ensam och kontrollera tjockleken på isen. Det gäller inte minst i slutet av veckan när mildare väder väntar. “Isarna kan bli ännu mer förrädiska när det blir plusgrader” säger Johan Helsing, insatschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det är populärt att åka till sjöar eller skärgård vintertid för åka skridskor eller promenera på isen. Men det gäller att vara både försiktig, eftertänksam och lite påläst innan man ger sig ut.

– Man ska aldrig vara ensam, ha med isdubbar och annan säkerhetsutrustning och ett ombyte torra kläder i en plastpåse. Framför allt är det viktigt att kolla isen så att den verkligen håller, så att man inte

Johan Helsing.

chansar.

Hur tjock ska isen vara?

– Kärnisen ska vara minst tio centimeter tjock för att den ska vara säker att ge sig ut på. Är man osäker kan man alltid prova isen med en is-pik för att se hur tjock den här. Men det kan vara väldigt stora variationer på en sjö. Vid inlopp och utlopp, där vattnet rör på sig, kan det vara betydligt tunnare is.

Senare den här veckan säger prognosen från SMHI att det blir mildväder. Det kan innebära att isarna blir sämre och svagare.

– Då blir det ännu viktigare att kontrollera isen och verkligen säkerställa att den håller.

 Hjälp personen upp

Om någon går genom isen och hamnar i vattnet så larma 112 eller låt någon i närheten göra detta. Det är bra att ha med sig en visselpipa för att göra andra uppmärksamma på att något hänt.

– Försök att hjälpa personen upp ur vattnet. Man brukar prata om den förlängda armen, att ha något emellan sig och personen för att inte riskera att själv trilla i. Det kan vara en kastlina eller en livboj om det finns i närheten. Man ska alltid försöka närma sig vaken från det håll den nödställde kommit ifrån, för då finns det is som förhoppningsvis håller ända fram till vaken.

Samverkar med andra

När personen kommit upp ur vattnet är det viktigt att personen blir varm igen och att man kontrollerar så att det inte finns fler personer i vattnet. Det är också något som Räddningstjänsten undersöker när de kommer till platsen. Den senaste veckan har Räddningstjänsten fått åka på flera larm om personer som gått genom isen.

– Vi har bra samverkan med andra som Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket. Vi startar alltid insatser från flera olika aktörer så att vi säkert ska kunna hjälpa på ett bra sätt.

Parkera inte i vägen

Det är viktigt att Räddningstjänsten kan komma fram och det kan faktiskt vara en fråga om liv och död. Därför är det viktigt att tänka på hur man parkerar. Räddningsfordonen är 2,60 meter breda och behöver tre meter för att ta sig fram, men gärna mer.

– Jag har ingen information om att vi hindrats eller haft bekymmer att komma fram vid våra senaste insatser. Men vi vet ju att det varit väldigt många parkerade bilar på många ställen. Framför allt blir det problem där vid små insjöar där det är mindre vägar och få parkeringsplatser, säger Johan Helsing.

Kretslopp och vatten har i flera veckor varnat för att gå ut på isen på Stora och Lilla Delsjön. Delsjöarna är vattentäkt för Göteborg och när vattnet tappas därifrån kan vattennivån sjunka ett par decimeter och göra isen instabil. Foto: Carin Smederöd