Ska rustas upp inför 400-årsjubileet. Hur använder du området kring Slottsskogsvallen idag, vad funkar bra och vad kan bli bättre? Behövs det fler motionsspår? Fler eller färre parkeringar? I nästa vecka ordnar Göteborgs Stad två dialogmöten på Friidrottens hus, dit intresserade kan komma och lämna idéer och synpunkter.

Området kring Slottsskogsvallen ska rustas upp inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Trafiken ska dras om och de båda mindre hallarna Slottsskogsrinken och Slottsskogshallen är omoderna och i dåligt skick och kommer att behöva rivas om några år.

Axel Peterson på idrotts- och föreningsförvaltningen hoppas på två välbesökta möten. I en idéstudie över området finns en lista över ett antal förbättringsförslag som det nu går att tycka till om. Studien har redan varit ute på remiss bland föreningar och organisationer.

– Men vi vill också veta hur folk använder Slottsskogsvallsområdet idag, vad som funkar bra och vad som funkar sämre och hur man vill att det ska funka framöver, säger Axel Peterson.

Dialogmötena äger rum på Friidrottens hus på onsdag och torsdag i nästa vecka. Förutom att titta på skisser, rösta på olika förslag och lämna egna synpunkter kan man ställa frågor till stadsplanerare på plats. Alla synpunkter kommer att sammanställas och tas med i det fortsatta arbetet.