Hygien- och städrutinerna har skärpts och öppettider har begränsats på grund av sjuk personal, men samtliga bad - och motionsanläggningar hålls öppna. ”Vi stämmer av dag för dag och följer rekommendationerna”, säger Anders Ramsby, direktör på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Göteborg Stads bad- och motionsanläggningar har inte behövt stänga på grund av covid-19. Däremot har antalet besökare minskat med så mycket som två tredjedelar på vissa anläggningar. Framförallt gäller det ställen för inomhusbollsporter.

– Det är många föreningar som avbokar sina träningstider, cuper och evenemang, baserat på rekommendationer från sina förbund, säger Anders Ramsby, direktör på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Även om du inte kan eller vill gå till din vanliga idrottsanläggning menar Anders Ramsby att du inte behöver hoppa över träningen.

– Göteborgs Stad har många fina utegym, näridrottsplatser och motionsslingor som är öppet för alla. Att träna utomhus nu när våren är på väg kanske precis är vad vi behöver i dessa tider, säger han.

Skärpta hygien- och städrutiner
Idrotts- och föreningsförvaltningen sitter i stabsmöte varje dag för att gå igenom det aktuella läget och anpassar verksamheterna därefter.

På många av idrotts- och motionsanläggningarna har sjukskrivningarna ökat och för att hantera bemanningen har man dragit ner på en del öppettider.

Hygien- och städrutinerna har skärpts och informationsblad med råd kring hygien är uppsatta.

Tvärtom emot vad man kanske skulle kunna tro är dock smittorisken inte högre i simhallar än andra miljöer.

– Det är faktiskt så att de droppar med coronavirus, som sprids via luften genom till exempel en nysning, faller fortare till marken i ett badhus där luften är varm och fuktig, säger Anders Ramsby.