Frölundaborgs campus för elitdrott på is och Ruddalens nya ishall för allmänheten är ytterligare ett steg närmare genomförande. På onsdagen sade kommunstyrelsen ja till att ställa sig bakom den utveckling av arenorna som tidigare har föreslagits.

Tanken är att utveckla Frölundaborg till ett campus för isidrottande på tävlingsnivå för i huvudsak hockey och konståkning. Bakom står Frölunda Hockey Club som hoppas på att stärka Göteborgs som stad för issport och även stötta de talanger som kommer härifrån.

Ny ishall vid Ruddalen

Utvecklingen betyder att mindre klubbar och allmänheten inte längre får tillgång till istider i Frölundaborg. Som kompensation ska Frölunda HC bygga en ny ishall vid Ruddalen.

Bakom kommunstyrelsens beslut finns en rad komplicerade avtal mellan de olika aktörer som är inblandade. Bland annat förvärvar Frölunda HC ungefär åtta procent av aktierna i Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, som är det bolag som äger både Scandinavium och Frölundaborg. På så sätt säkrar de sitt inflytande över arenorna.

Ska vara klart december 2008

Upprustningen av Frölundaborg kostar Göteborgs Stad max 100 miljoner kronor. Inga extra kostnader för tillkommer staden för anläggningen i Ruddalen som bekostas av Frölunda HC.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för ett beslut under hösten. Om det godkänns där och av andra berörda instanser är målsättningen att arenorna ska stå klara i december 2008.