Valandelever ställer ut på Konsthallen. Många saker som i dag betraktas som oföränderliga är inte det, utan kommer att glömmas bort. Det är utgångspunkten för en kommande utställning på Göteborgs Konsthall som presenterar verk av tolv konstelever på Akademin Valand.

Den 27 april är det vernissage för utställningen ”Things we will forget” på Göteborgs Konsthall. På utställningen medverkar tolv studenter från masterprogrammet i fri konst på Akademin Valand. Deras verk sätter fokus på sådant som vi i dag betraktar som permanent, men som troligtvis kommer att glömmas bort av framtida generationer.

Utställningen tar upp skilda ämnet som klimatförändringar, massutrotningar, politiska strukturer och stadsutveckling som alla på olika sätt knyter an till det övergripande ämnet.

– Akademin Valands utställningar ger en unik fingervisning om hur samtidskonsten utvecklas idag, och om vilka frågor som är på agendan. I år ser vi att diskussionen om klimatfrågan, om social samhörighet och digitaliseringens effekter är utmärkande i flera arbeten. Jag ser med spänning fram emot att studenternas konstnärliga visioner tar plats och möter en publik i våra rum, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare för Göteborgs Konsthall i ett pressmeddelande.
Curator för utställningen, som pågår till den 19 maj, är Daniel Jewesbury, lektor i fri konst på Akademin Valand.