Göteborgs konsthall är bäst i klassen på justa avtal för konstnärer. Tillsammans med sex andra konstinstitutioner har hallen blivit Reko-märkt – konstvärldens egen rättvisemärkning.

– Som konstnär ska man såklart ha betalt för sitt arbete som alla andra, säger Lene Crone Jensen, konsthallschef, Göteborgs konsthall.

Konstprojektet Reko som har skapat märkningen har undersökt villkoren för konstnärer. Undersökningen visar att var fjärde konstnär saknar skriftligt avtal när de ställer ut. Var sjunde måste själv betala delar av utställningen. Och bara fyra av tio får ersättning enligt miniminivåerna i det nya statliga utställningsavtalet.