Kurdisk fristadskonstnär berättar. Varje vecka fängslas en konstnär på grund av sitt skapande, visar internationell statistik. Fikret Atay är en av deltagarna i Göteborgs Konsthalls panelsamtal på lördag 15 september, om hur den konstnärliga friheten ser ut 2018. ”Jag var konstant rädd när jag filmade mitt verk”, säger han.

566C.jpg
Konsten och kulturens frihet är en av demokratins grundpelare. Samtidigt har attacker mot konst- och kulturutövare ökat det senaste året. Nu arrangerar Göteborgs Konsthall ett samtal om hur det är ställt med den konstnärliga friheten idag och om vilka utmaningar den står inför.

– Det är angeläget att vi samlar oss kring dessa frågor. Vi lever i ett alltmer polariserat samhällsklimat, inte minst den ökade digitaliseringen gör att hat och hot kan spridas med vindens hastighet. Gränsförflyttningar och hårdare tongångar kring konstens frihet och egenvärde är oroande, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall.

Kurdisk konstnär får fristad
En av deltagarna i samtalet är Fikret Atay. Han är kurdisk konstnär från Turkiet och så kallad fristadskonstnär. Det innebär att han bjudits till Sverige på grund av att han förföljs i sitt hemland Turkiet.

7808.jpg
– Jag är både kurd och konstnär, det gör mig till ett dubbelt hot för regimen. I Turkiet är det omöjligt för mig att få tillstånd att filma och polisen kan stoppa mig när som helst med frågor. Om de inte tycker om mina svar sätter de mig i fängelse. Och det är inte lätt att förklara modern konst för en polis, säger Fikret Atay.

Den internationella rapporten The state of artistic freedom innehåller mörka siffror om hur den konstnärliga friheten inskränks och att risken för att utsättas för våld och hot ökar.

– Det är ett mycket mer pressat läge för konstnärer som verkar i länder som inte vilar på en demokratisk grund, säger Stina Edblom. Men även konstnärer i Sverige vittnar om inskränkningar, hot och rädsla, vilket är väldigt allvarligt.

Skapandet förändras i Sverige
Samtalet på Konsthallen kommer att fokusera på vad den konstnärliga friheten betyder för samhället och för demokratin.
3F28.jpg
– Men också identifiera de hot vi ser idag och prata om vilka strategier som behövs för att försvara den konstnärliga friheten framöver, säger Stina Edblom.

Det kommer finnas en bred bland deltagarna i panelen. Förutom en konstnär deltar en aktivist, poet, redaktör, kulturdebattör och idéhistoriker.

Fikret Atay kommer dela med sig av sina erfarenheter av att skapa med olika förutsättningar i två helt skilda länder.

– Jag utforskar samma fråga här i Sverige som jag brukar, fast från ett annat håll. Frihet är mitt ständiga tema men här handlar mitt skapande mer om jämlikhet. Det finns ingen frihet utan jämlikhet. Identitet, jämlikhet, integration, frihet – allt hänger ihop, säger han.

Samtalet på Göteborgs Konsthall äger rum den 15 september klockan 13:30.

15FA.jpg

Ur filmen Goodyear.