Avsedda för arkitekttävling. Göteborgs konstmuseum har fått ta emot tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur. Tanken är att pengarna ska bekosta en förstudie och en arkitekttävling inför en framtida om- och tillbyggnad av museet.

Kulturnämnden fattade under sitt möte på måndagen beslutet att Göteborgs konstmuseum ska ta emot gåvan och att en förstudie inför en om- och tillbyggnad ska göras.

− Kulturnämnden har genom sitt beslut om förstudie godkänt första steget i det som i framtiden ska bli en framträdande museibyggnad anpassad till tidens behov och krav, säger museets chef Isabella Nilsson.

Hon poängterar också att det kan leda till ”större och lämpligare lokaler för verksamheten”.