Flera verk av Göteborgskoloristerna. Göteborgs konstmuseums samling har utökats med 15 verk som har koppling till Göteborg. Flera kan komma att visas i vårens utställning om Göteborgskoloristerna.

– Det är en fantastisk donation från en privatperson och samlare här i Göteborg, säger Anna Hyltze, chef för utställningar och samlingar på museet.

 Donationen består av två oljemålningar av Inge Schiöler, två av Nils Nilssons ”30-talsklassiker”, två porträtt av Ivan Ivarson, en teckning av Ragnar Sandberg, fyra verk i blandteknik och tre grafiska blad av Roj Friberg, samt en finstämd teckning av Jörgen Zetterqvist.

Flera kommer att visas på utställning i vår

Bland verken finns flera av Göteborgskoloristerna, som utgör en viktig del av museets samling och är intimt förknippade med museets identitet. Till våren blir det dessutom en utställning om dessa.

– Det är naturligtvis särskilt roligt att dessa verk nu kommit till museet inför det stora koloristprojektet. Flera av verken kommer att kunna visas på utställningen eller presenteras i samlingen, säger Anna Hyltze.