Två stycken producerades under 2013. Under året som gått har Göteborgs konstmuseum inte bara ställt ut konst i huset. Genom webbutställningar har man även visat konst på nätet. Nästa år fortsätter satsningen genom en webbutställning med bilder ur en bok som museet ger ut i vår.

− Vi jobbar med en stor bok som presenterar samlingarna. När den kommer i tryckt form ska det bildmaterial som finns med i boken även bli en webbutställning, säger Anna Hyltze, intendent på Göteborgs konstmuseum.

Redan 2012 lanserade museet den digitala databasen ”Sök i samlingen”. Webbutställningarna är en fördjupning av det arbetet, som främst handlar om att tillgängliggöra museets samlingar.

Kan visa fler verk
De två webbutställningar som producerats under året är kopplade till utställningar som också visats på museet, ”En dold skatt – konst från Wernerska villan” och ”Nyförvärv 2011-2013”.

I båda fallen handlar det om konst som museet har i sina samlingar.

− När vi visade ”En dold skatt” på museet presenterade utställningen 50 verk, på webben kunde vi visa alla 128 som ingår i samlingen från Wernerska villan, säger Anna Hyltze.

Lockar folk till museet – och tvärtom
Hon säger att de har kunnat se att antalet besök till webbkatalogen ”Sök i samlingen” har ökat vid de tillfällen en webbutställning lanserats.

− Det får fler att hitta till webbkatalogen. Jag tror även att webbutställningarna kan locka folk till museet och tvärtom. När vi har en visning kan vi avsluta den med att hänvisa alla som vill fördjupa sig och se ännu fler verk till våra webbutställningar, säger Anna Hyltze.

I framtiden hoppas Anna Hyltze att arbetet med webbutställningarna ska kunna utvecklas.

− Tanken är att vi ska kunna jobba med våra besökare på ett nytt sätt, som till exempel att de själva ska få vara med och skapa utställningarna på webben, säger hon.