Ny stordonation höjer samlingarna. ”En dold skatt – konst från Wernerska villan” heter utställningen där konstmuseet i höst ställer ut 50 verk av bland andra Bruno Liljefors, Carl Larsson, Zorn och Rembrandt. Totalt 128 verk av kända sekelskifteskonstnärer ingår i direktör Gustaf Werners privata konstsamling som nu donerats till museet.

Donationen av konsten från Wernerska villan på Parkgatan 25 är den största som Konstmuseet fått på 50 år. Den digra samlingen har tillhört Göteborgs Stad sedan 1958, och kulturnämnden beslutade nyligen att den ska ingå i konstmuseets samlingar.

– Den storslagna donation av nordisk sekelskifteskonst som nu kommit till Göteborgs konstmuseum förstärker ytterligare bilden av samlingarna som en av de främsta i sitt slag i världen, säger museichef Isabella Nilsson.

Betydande donator i Göteborg
Gustaf Werner skänkte på sin tid pengar till många olika verksamheter i Göteborg. Han donerade också konst redan på 1920- och 1930-talet.

– Det är oerhört glädjande att i ett slag kunna lägga till ytterligare 128 verk till de betydande donationer som Gustaf Werner tidigare gjort av bland annat Rembrandt, Monet och Cézanne, säger Isabella Nilsson.

Utställningen på konstmuseet öppnar den 7 september och pågår till den 17 november.