Bilder, fakta och forskning om samlingarna på Göteborgs konstmuseum och designmuseet Röhsska ska bli tillängliga på nätet för forskare och privatpersoner över hela världen. Det blir möjligt tack vare två miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Konstmuseet har cirka 70 000 verk i samlingarna, från senmedeltid till nutid med många nordiska målningar från sekelskiftet 1900. Röhsska är Sveriges enda specialmuseum för mode design och konstslöjd och har 50 000 föremål i sina samlingar. Nu kommer de båda museernas kataloger att komma ut i webbversion, ett arbete som väntas vara klart 2013.

Fotnot:
Anslaget från Riksbankens Jubileumsfond är en fortsättning på den forskningssatsning som konstmuseet gjorde 2008. Då anställdes två disputerade forskare med hjälp av en donation av Sten A Olsson stiftelse för forskning och kultur.