Engelskspråkig utgåva till sommaren. Nu presenterar Göteborgs konstmuseum sin omfattande samling med verk från 1400-talet och fram till i dag i en ny bok. Titeln är ”Samlingen. Göteborgs konstmuseum” och boken innehåller fördjupande essäer i långt och kort format samt flera illustrationer.

Den konstsamling som boken lyfter fram är en av norra Europas främsta. Här finns bland annat betydande nordisk konst från sekelskiftet 1900 och flera av Göteborgskoloristernas alster. Bland de internationella namnen märks bland andra Rembrandt, Monet och Picasso.

− Boken presenterar samlingen på ett annat sätt än hängningen i salarna gör. Här finns plats till fördjupning och jämförelser. Uppdaterad forskning och nya perspektiv ställer bekanta verk i delvis ny belysning, säger Kristoffer Arvidsson, som är en av redaktörerna.

I boken presenteras även verk som ingår i samlingarna men som av utrymmesskäl sällan visas i museet.

Boken har finansierats med stöd från Torsten Söderbergs stiftelse. Till sommaren planeras en utgåva på engelska.