750 verk i digital form. Göteborgs konstmuseum lanserar webbkatalogen Sök i samlingen som gör det möjligt att ta del av konstverken digitalt – även de som inte hänger framme. Med texter om verken, utställningshistorik och litteraturreferenser ska katalogen locka både allmänhet och forskare. En av förebilderna är Metropolitan Museum of Art i New York.

Totalt har Göteborgs konstmuseum omkring 70.000 verk i sina samlingar, de flesta grafik eller teckningar på papper. Det finns runt 3.000 målningar och 800 skulpturer. Än så länge är det bara en bråkdel av konstverken som görs tillgängliga på nätet.
12F4.jpg
Fürstenbergska sökbar
– Vi har koncentrerat oss på Fürstenbergska samlingen och en rad av museets mer kända verk. 750 verk finns i webbkatalogen, men meningen är att den ska utökas successivt, säger Kristoffer Arvidsson, ansvarig för forskningsdelen i projektet.

Sök i samlingen är en så kallad resonerande katalog. Förutom basinformationen – som konstnär, titel, mått och inköpsår – finns en mer omfattande dokumentation kring verken.

– Hittills är ett hundratal kompletta. Det innebär att varje verk har en nyskriven pedagogisk text som innehåller tolkningar och en sammanfattning av det aktuella forskningsläget. Dessutom utställningshistorik och litteraturreferenser för att underlätta för forskare, säger Kristoffer Arvidsson.

Förebilden finns i New York
En webbkatalog med så riklig information har inte någon motsvarighet i Sverige. Därför är det också internationella museer som stått för inspirationen.
1F0A.jpg
– Vi har framförallt tittat på Metropolitan Museum of Art i New York. Men även flera europeiska museer, bland andra Louvren, har gjort sina samlingar tillgängliga på liknande sätt, säger Kristoffer Arvidsson.

Sök i samlingen innehåller en rad olika funktioner. På en grafisk tidslinje finns museets främsta konstverk inlagda och med hjälp av en interaktiv karta är det möjligt att navigera runt i museet. Det finns också webbutställningar där grupper av verk introduceras.

Röhsska på gång
Projektet ”Tillgängliggjord beståndsdatabas” har pågått sedan 2010 och är ett samarbete med Röhsska museet. Riksbankens jubileumsfond har bidragit med två miljoner kronor.

Tillsammans förfogar museerna över två av Skandinaviens främsta konst- respektive design och konsthantverkssamlingar. Genom att tillgängliggöra verken på nätet hoppas man att forskningen kring verken ska öka.

– Nu blir de sökbara även internationellt. I nuläget finns artiklarna enbart på svenska men på sikt är tanken att all dokumentation ska översättas till engelska, säger Kristoffer Arvidsson.

Röhsska museet, som har 50.000 verk i sina samlingar, har ännu inte släppt någon webbkatalog.

770C.jpg
Nordisk sommarkväll – oljemålning från 1899 av Richard Bergh (1858-1919). Gåva av Pontus och Göthilda Fürstenberg 1902. Visas i Fürstenbergska galleriet III (Sal 18). Foto: Göteborgs Konstmuseum