Den nyligen avlidne boxaren Ingemar "Ingo" Johansson ska få en skulptur rest i sitt minne, på den så kallade Ulleviplattan. Nu inbjuds alla konstnärer att inkomma med förslag till en tävling. Men det är ont om tid. Senast den 28 april ska förslag, med skalenlig modell, vara inlämnade.

Sedan hans död har kulturnämnden fått in ett tiotal brev med förslag på hur den forne boxningsvärldsmästaren skulle kunna hedras.

En del har velat uppkalla platser efter honom, andra har lämnat förslag på konstnärer som skulle kunna göra en skulptur till hans minne.

Alla konstnärer är välkomna

Kulturnämnden enades i februari om ambitionen att resa en skulptur. I fredags blev det också klart att den kommer att uppföras utanför Ullevi, i korsningen Ullevigatan/Skånegatan. Charles Felix Lindbergs donationsfond, där kulturnämnden också är styrelse, utlyste på måndagen en tävling där alla konstnärer bjuds in att komma med förslag till utformningen.

Eftersom man kommer att se skulpturen på långt håll har fondens styrelse önskemål om att den ska ha en intressant silhuett. Men då skulpturen också väntas bli en mötesplats och ha folk nära inpå sig, är det viktigt att detaljer och ytor även gör den intressant på nära håll.

Göteborgarna får rösta

Materialet är valfritt, liksom storleken, bara konstnären håller sig inom den angivna ytan. Men skulpturen får kosta max 600.000 kronor att producera. Och den ska förstås hålla i många år.

Förslagen ska vara inne den 28 april, kompletta med bland annat budget och plan för fastsättning. De kommer sedan att ställas ut, anonymt på Stadsbiblioteket.

Därefter kommer en jury att välja ut tre förslag som in sin tur ställs ut på Idrottsmuseet i samband med specialutställningen om Ingemar Johansson, den 14 maj–30 juni 2009.

Och slutligen kommer Göteborgarna att få rösta fram det segrande förslaget.

50 år sedan historisk helikopterlandning

– Det som är roligt med detta är att det bubblar så mycket kring den här frågan. Och då ska man ta tillvara på alla förslag och idéer som finns, säger Cecilia Borgström-Fälth, projektledare på kulturförvaltningen, som med tanke på hur många duktiga skulptörer det finns i Sverige, hoppas på att få in ett rikligt material.

– Akilleshälen är att det är ganska kort om tid.

Anledningen till att förslagen ska in så pass snart, är att kulturnämnden var angelägen om att vinnaren skulle hinna koras den 26 juni.

Då var det nämligen exakt 50 år sedan Ingo kom flygandes med helikopter och landande, just där på Ulleviplattan, för att ta emot göteborgarnas ovationer för sin nyvunna världsmästartitel i boxning.


2815