Utländska konststudenter skapar. Högsbo bibliotek vid Axel Dahlströms torg blir tillfällig konstateljé i veckan. Då kommer fem studenter från olika länder i Europa dit för att skapa – något. "Det ska bli jätteroligt. De kommer från Turkiet, Österrike, England och Tyskland och känner inte varandra sedan tidigar", berättar Maria Apelmo, programbibliotekarie vid Högsbo bibliotek.

Biblioteket är ett av sex ställen i Göteborg som lånar ut lokaler till det konstnärliga experimentet, som finansieras av EU. I Sverige är Högskolan för scen och musik värd för projektet, med Staffan Mossenmark som konstnärlig ledare.

Studenterna ska träffas i grupper om fem för att tillsammans skapa ett konstnärligt verk av något slag.

– Ingen vet ännu vad det ska mynna ut i. Kanske blir det en film, en utställning eller en performance, säger Maria Apelmo.

Allmänheten bjuds in till avslutning 16 maj
– Studenterna har två lärare med sig, en från Italien och en från England, och de har uttryckt önskemål om att få vara på ett bibliotek.

Totalt är det 30 studenter från olika humanistiska/konstnärliga utbildningar som kommer till Göteborg 9-16 maj. De kommer från tio universitet i lika många länder.

Onsdag 16 maj avslutas projektet med en redovisning. I Högsbo är alla nyfikna välkomna kl 13-14, Axelhuset, Axel Dahlströms torg 3.

Övriga 25 studenter kommer att vara på Frölunda kulturhus, Valhallabadet, Angereds boxningsklubb, Montessoriskolan Skäret samt i några butiker på Prinsgatan.