Kreativa tillägg föder nya tankar. 23 blivande konstnärer sätter under sommaren sin prägel på stadsmuseet. Från 20 maj till 9 augusti kan deras kreativa tillägg ses vid sidan av museets ordinarie utställningar.

Valands kandidatstudenter i fri konst har under våren trängt in bakom ytan på stadsmuseet. Genom en djupare inblick i arkiv, samling och utställningar har de 23 konststudenterna inspirerats att skapa egna tillägg.

Ända från entrén uppför trapporna till plan 3 hittar besökarna studenternas kommentarer. Efter onsdagens vernissage finns de blivande konstnärernas arbeten kvar fram till söndagen 9 augusti.

Utställarna är: Amanda Björk, Andreas Braun, Snöfrid Caldeborg, Björn Camenius, Emil Carlsiö, Ann-Sofie Claesson, Therese Hurtig, Kim Jansson, Maja Kristine Johansson, Johan Rikenberg Jakobsson och Alexander Skats.