Samarbete med Hagaskolan. Konstverket ”Hagavågen” av Signe Johannessen och Erik Rören är framtaget i samarbete med eleverna i årskurs 2-6 på Hagaskolan. I samtal om yttrandefrihet och demokrati har skulpturen växt fram till ett verk i sex delar. I höst invigs det som en del av omgörningen av Pehr Erikssons plats på Haga Nygata.

– Det är en väldigt priviligierad position att få göra ett offentligt verk. Mycket offentlig konst speglar ett tidigare samhälle som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut idag. Men genom att göra konsten deltagarbaserad förflyttar vi makten och kan visa att fler människor är med och skapar vårt samhälle, säger konstnären Signe Johannessen.

Konstverket är en del i arbetet med att uppmärksamma Pehr Erikssons plats som länge fört en något undanskymd tillvaro trots sitt centrala läge. Trafikkontoret gör i samarbete med Göteborgslokaler och Göteborg Konst en del förbättringar. Bland annat kommer de flesta av de pollar som i dag avgränsar platsen att tas bort och trappan byggs om till en sittrappa.

Invigning efter sommaren
Även ”Hagavågen” är tänkt att användas, både som scen, talarstol och en plats att umgås och klättra på. Skulpturen görs i magenta, gult och mintgrönt och vänder sig särskilt till de yngre besökarna.

Ombyggnationen sker inom ramen för Göteborgs Stads projekt Torguppdraget, där Göteborgslokaler har i uppdrag att skapa ett tryggare och mer tillgängligt stadsrum för alla.

Invigningen planeras till efter sommaren.