Konstvideofestivalen Kropp & Själ, som pågår just nu, exponerar 14 nordiska konstnärers uttryck av ljud och bild. Festivalen arrangeras av Kulturprojekt Röda Sten i samarbete med curatorn Joakim Palm, i fantastisk miljö i Pannhuset vid Röda Sten.

Videokonst är en relativt ny företeelse i jämförelse med traditionella konstarter. Den kan visas linjärt på en vit duk, men den kan också använda sig av rummet och besökaren som uttrycksform.

– Pannhusets unika miljö är så spännande att vi har valt att utforma festivalen efter huset och inte tvärtom, säger Joakim Palm, curator och initiativtagare till Kropp & Själ videokonst 1.0.

Besökarna får en bred bild av vad videokonst kan bestå utav. Både måleriska och fotografiska installationer samsas med rena ljudinstallationer.

– Det har varit en balansgång att välja ut verk som passar tillsammans. Vissa har vi tvingats tacka nej till på grund av en allt för dominerande ljudbild som varit svår att skärma av, säger Joakim Palm, som planerat och arbetat med festivalen under ett års tid.

Hälften av installationerna är skapade direkt för festivalen och den andra halvan är redan existerande verk.

– Kropp & Själ är en diskussion om konstverkets förhållande mellan form och innehåll.

– Vi hoppas att besökarna skall få en vidgad syn på videokonst och förhoppningsvis är detta starten till regelbundet återkommande utställningar med fokus på konstnärlig video vid Röda Sten, säger Joakim Palm.

Röda Sten och kulturen

Kulturprojekt Röda Sten är ett ideellt framtidsprojekt som går sina egna vägar, ofta på oväntad och ännu outforskad mark. I slutet av förra året delades programgruppen upp i två delar, en del för måleri och skulptur och en del för teater, dans, och musik. Gemensamt för projekten är att de handlar om samtids- och framtidskonst.
5EAC.jpg
– Vi väljer inte utställningar eller uppsättningar efter olika målgrupper, utan helt enkelt efter god konst som vi tycker passar i huset, säger Birgitta Myhre, samordnare.

”Huset” är det gamla pannhuset vid Röda Sten, rakt under Älvsborgsbrons fäste, där land möter hav och himmel. Ett fantastiskt hus, byggt omkring 1940 för att värma upp Carnegie Sockerbruk & Porterbryggeris lokaler. I den 12 meter höga panncentralen ”Katedralen” vittnar fortfarande de enorma kolfickorna i taket om forna tiders bruk.

Kulturprojekt Röda Sten flyttade in permanent i oktober 2000. De har med ideellt arbete byggt upp en unik kulturscen som med sitt läge, form och innehåll saknar motstycke. Målsättningen är att utveckla området vid Röda Sten till ett nordiskt kulturcentrum för konst, teater, musik och dans.

Det här händer på Röda Sten:

  • 1–10 februari: Kropp & Själ – Nordisk videokonst 1.0
  • 20 februari – 3 april: Lars Hillersberg – Det lilla livet och den stora världen
  • 15 april – 28 april: Vetenskapsfestivalens experimentverkstad
  • 8 maj – 9 juni: Faceing Time – Lars Widenfalk, skulptör
  • 8 maj – 9 juni: Tomas Niklasson, målare
  • 20 juni – 18 augusti: Västsvenskt avantgarde – från abstraktion till obstruktion
  • 23-31 augusti: Göteborgs Internationella Dans & Teaterfestival