Kulturnämnden satsar 2,5 miljoner kronor under 2011 på kulturarrangemang som gör att människor med olika etnisk bakgrund möts. Till exempel får Iranska Riksförbundet Väst bidrag till Eldfesten förutsatt att perser och kurder arbetar tillsammans.

De pengar som kulturnämnden nu satsar ur årets budget ska särskilt stärka det som kallas ”interkulturell dialog”. Detta genom att stödja arrangemang som leder till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund, och som även riktar sig till andra grupper än föreningarnas egna medlemmar.

– Tanken är att man ska mötas över gränserna med det här stödet, att man inte bara har slutna arrangemang utan att det är tillgängligt för fler än den egna föreningen, säger Kerste Broberg på kulturförvaltningen.

Pengar finns att söka

Till exempel beviljas Iranska riksförbundet väst 120 000 kronor i bidrag till Eldfesten och Vårfestivalen, under förutsättning att organisationen utvecklar ett jämbördigt samarbete mellan olika persiska och kurdiska parter.

Ungerska kulturföreningen beviljas också stöd, för att på olika sätt göra ungersk kultur tillgänglig för göteborgarna. Bland annat planeras ett samarbete med Hagabion och Vetenskapsfestivalen.

Ett tredje projekt som kommer att få bidrag är en utställning på Röda Sten där iranska konstnärer medverkar, ”Någonstans där borta – världen sedd genom deras ögon”.

Fler föreningar är välkomna att söka bidrag. Mer information kommer att finnas på kulturförvaltningens hemsida (se länk nedan).