Monument flyttas. Efter elva år på platsen mellan Stora Teatern och Kungsportsbron monteras nu monumentet ”Tidsdokumentet” ner.Till våren ska platsen istället prydas av körsbärsträd och vårlökar.

När Kung Carl Gustaf 1999 invigde ”Tidsdokumentet”, Sveriges nationella minnesmärke över millenieskiftet, fanns det förhoppningar om en konstnärlig utsmyckning som med ljus, ljud och bild skulle göra avtryck i stadsbilden.

Så blev det nu inte. Chalmers, som äger monumentet, fick aldrig interaktiviteten att fungera som det var tänkt – och nu lämnar konstverket innerstaden för att istället monteras upp på en annan plats. Troligen på Lindholmen.

Körsbärsträd, vårlökar och nya bänkar
Sedan det stått klart att ”Tidsdokumentets” dagar vid Stora teatern var räknade har Park- och naturförvaltningen planerat för platsens nya inramning.

– Just där monumentet stått läggs nu permanent sten – men runt om på platsen kommer vi, när tjälen säkert gått ur marken, att plantera körsbärsträd, säger landskapsarkitekt Amelie Sandow.

Förutom de 17 körsbärsträden ska slänten ner mot Vallgraven prydas av vårlökar. Dessutom kommer platsen att utrustas med ett antal välkomnande bänkar.

Plats för framtida event
– Vår förhoppning är att Millenieplatsen ska kunna användas för event som till exempel kulturkalaset och julstaden. Därför vill vi behålla den hårda markbeläggningen och låta träden bidra med en mjukare karaktär åt platsen, säger Amelie Sandow.

Körsbärsträdens blommor bildar tillsammans ett vackert rosa tak under våren – men träden kommer även under hösten att sprida en behagligt varm röd ton åt platsen när de nya belysningspelarnas ljus tränger genom trädens röda bladverk.

– Samma sorts träd finns redan vid Charles Felix Lindbergs plats, och vår tanke är att – med hjälp av träden – försöka länka samman de centrala grönområdena med Kungsparken, ända bort till Järntorget.

– Därför vill gärna komplettera med liknande körsbärsträd även i Bältesspännarparken vid ett senare tillfälle, säger Amelie Sandow.

DE_2.jpg