Mer kultur för barnen i Kortedala och Gamlestaden. Det är målet för en nybildad barnkulturförening som drivs av föräldrarna, den andra i sitt slag i Göteborg efter Bagaregårdens ”Kultur för Bagarebarn”.

– Det finns ju idrottsföreningar för barn överallt. Jag tycker att det borde finnas kulturföreningar för barn också, säger Karin Eggert, barnbibliotekarie i Gamlestaden.

Hon tog initiativ till föreningen när hon märkte att många föräldrar längtade efter en större kulturell verksamhet riktad mot barn. I sitt arbete samarbetar hon oftast med lärare och förskolepersonal.

Saknade samarbete med föräldrar

– Biblioteket är inte bara nytta utan också rekreation och lust. Pedagogerna är bra men sätter det pedagogiska främst. Och många barn går inte i skola i vår stadsdel, så jag saknade ett samarbete med föräldrarna, säger Karin Eggert.

Hon förde ihop ett par engagerade föräldrar och i början av maj hölls ett avstampsmöte på biblioteket i Gamlestaden. Tanken är att barnkulturföreningen själv ska arrangera till exempel barnteater på biblioteket eller familjedagar med kulturinslag.

Undersöker intresset

– Jag hoppas att vi kan samarbeta kring arrangemang. Kortedala är en stadsdel dit många småbarnsföräldrar flyttar. Det gäller att kunna erbjuda dem nåt så att de stannar kvar här, säger Karin Eggert.

Just nu genomförs en marknadsundersökning. En enkät till föräldrarna har delats ut på skolor, förskolor, BVC, bibliotek och bokbuss.

– Vi vill veta hur stort intresset är för att medverka i föreningen – eller om man överhuvudtaget vill ha mer barnkultur, säger Emma Johansson, en av sju föräldrar som engagerat sig i den nya föreningen.

Hoppas på många aktiva

I enkäten får föräldrarna säga om de vill vara aktiva i föreningen, tycka till om vilken kultur som saknas i stadsdelen och vad föreningen bör syssla med.

Resultatet av enkäten ska vara framme före skolavslutningen. Enligt Emma Johansson är det redan nu klart att föreningen startar verksamhet, frågan är i vilken omfattning.

– Vi hoppas förstås att många vill vara aktiva, för att få en bredd på det hela. Men det viktiga är att folk kommer på våra arrangemang, säger Emma Johansson.