Kostnader är ett hinder för kulturaktiviteter i skolan. Knepiga transporter ett annat. Det visar en ny undersökning från barn- och ungdomskulturgruppen i Göteborgs Stad.

Förra hösten minskade teaterbesöken kraftigt bland stadens skolklasser. För att ta reda på varför gick kulturförvaltningens barn- och ungdomskulturgrupp ut med en enkät till alla kulturombud i Göteborgs för- och grundskolor.

Hälften svarade på enkäten

Av de drygt 700 kulturombud som fick enkäten svarade något mer än hälften. Resultatet visar att ett av de stora hindren för att ta med barnen på kulturevenemang handlar om pengar. Bibliotek, som är gratis att besöka, är enligt enkätsvaren de populäraste kulturinstitutionerna.

– Vi drar slutsatsen att det har funnits för lite rörliga pengar i skolan. I alla stadsdelar har det inte funnits en beredskap för att inom skolans ramar täcka kostnaderna för kultur, säger Ann Hatteböl, som är ansvarig för barn- och ungdomskultur på kulturförvaltningen.

Kostnadsfri kultur på önskelistan

Skolan ska enligt skollagen vara fri från kostnader för den enskilde, vilket också framgår av Göteborgs skolplan för läsåret 2005/2006.

Några av kulturombuden i undersökningen tycker att det är ett politiskt beslut som slår snett och att det vore bra om man kunde samla in pengar från föräldrarna.

Två tredjedelar av ombuden svarar ja på frågan om barnen skulle få besöka fler kulturevenemang om det vore kostnadsfritt.

Svårt med längre transporter

Ett annat betydelsefullt hinder för kulturaktiviteter är transporter.

– Att förflytta sig med skolklasser kan vara ett problem, inte minst när det gäller de yngre barnen. Framför allt när det gäller att resa längre sträckor och att byta mellan buss och spårvagn, säger Ann Hatteböl.

Andra slutsatser av undersökningen är att det finns en efterfrågan på ett större utbud av kultur för de allra minsta barnen och att många kulturombud vill att institutionerna ska arbeta med uppsökande verksamhet.