Konsthallen i nytt samarbete. Gör om, gör nytt, förstärk eller förstör! Under två veckor kommer kreativiteten att flöda fritt på Konsthallen i ett möte mellan konst och aktivism. Invigning: lördag 10 mars kl 16.

Det var när föreningen KulturUngdom och Konsthallen fann varandra som tanken om ett gemensamt arrangemang utanför de vanliga ramarna fick liv.

– Vi pratade om hur vi skulle kunna involvera andra målgrupper än de som normalt tar plats i Konsthallens lokaler, säger Rakel Heed på Kultur Ungdom – en förening som bildades 1994 och idag har flera tusen medlemmar från hela Västra Götalandsregionen.

Konstnärer, skolklasser och andra grupper har bjudits in för att medverka i processen. Projektet breder ut sig över tre rum och erbjuder en rad olika material för den som vill ta ut svängarna.

Trifa Shakely, chefredaktör för tidskriften Bang, invigningstalar klockan 16 på lördagseftermiddagen. Mat, musik och performance med Utrum finns också på programmet.

2E36.jpg