Ojämna vattennivåer ger skör is. När den riktiga vinterkylan med vinterkylan lägger sig över landet är det många som blir sugna att snöra på sig skridskorna och ge sig ut på närmaste sjö. Men den som tänkt ge sig ut på Stora eller Lilla Delsjön gör bäst i att tänka om – deras isar är nämligen osäkra då sjöarnas vatten används i stadens dricksvattenproduktion.

– Delsjöarna är råvattenmagasin för Göteborgs dricksvattenförsörjning, vilket innebär att vattennivån varierar beroende på hur mycket vatten vi tar ut. Så Delsjöns isar beter sig inte som isarna på vanliga oreglerade sjöar, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, på Kretslopp och vatten.

Mängden vatten som tas från Delsjöarna beror på vattenkvaliteten i Göta älv, som är den huvudsakliga källan till göteborgarnas dricksvatten. När älvvattnet inte håller tillräckligt hög kvalitet – till exempel på grund av höga salthalter – tas i stället vattnet från Delsjöarna. Vilket i sin tur innebär att sjöarnas vattennivå varierar och isen försvagas.

– Jag skulle själv vara försiktig med att gå ut på Delsjöarna över huvud taget, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.

Delsjöarnas isar – hala i både bokstavlig och bildlig bemärkelse.