Den nyligen avslutade tre veckor långa kulturfestivalen för äldre, KulTur i Centrum, hölls i år för tredje året i rad. Och nu är det klart att den återkommer nästa år, festivalen ska bli ett permanent inslag i stadsdelen Centrum, det har stadsdelsnämnden beslutat.

Kulturfestivalen vänder sig i första hand till Centrums seniorer och syftet är att både ge de äldre och vårdpersonal kulturupplevelser som stimulerar och inspirerar.

Kulturinjektion ska ge inspiration

Många av aktiviteterna – föredrag, utställningar, mat och dans – ägde rum på stadsdelens äldreboenden och sex träffpunkter.

– Själva idén är att göra kulturen tillgänglig för de äldre. Men i årets festival fanns också Meeths salonger, Röhsska museet och Guldhedens bibliotek med, säger Carina Byhlin Andreasson.

Förhoppningen är att den tre veckor långa kulturinjektionen ska ge inspiration till mer kultur i vardagen.

– Kultur betyder så mycket – mening, delaktighet och glädje. Vi kommer att fortsätta jobba med generationsmöten även efter festivalen. Ett exempel är lässtunder på förskolorna där äldre och barn lyssnar tillsammans.

Tidskavalkad speglade tidsanda

En av de mest välbesökta programpunkterna – Tidskavalkaden på Meeths salonger – blev upptakten till den tre veckor långa kulturfestivalen med sammanlagt 120 programpunkter.
Årets tema var möten mellan generationer och kulturer.

– Kavalkaden sattes ihop tillsammans med ett gäng ungdomar. Tanken var att spegla tidsandan från 1930-talet fram till idag genom kläder, bilder och dans, säger Carina Byhlin Andreasson som är aktivitetssamordnare på äldreboendet Landalahus.

Fotnot:
Meeths salonger var på 1930-talet en tesalong. Nu är det ett aktivitetscentrum för unga.

7D5A_2.jpg

Hanna och Tessie i tidstypiska 60- och 80-talskläder under Tidskavalkaden på MeethsUnga Salonger den 26 oktober. Foto: Carina Byhlin Andreasson