Aktivitetstät sommar. Med backluckeloppis på söndagar, parcour, boulebana, dans, food trucks och uppträdanden vill Göteborgs stad göra Kanaltorget till en trygg plats för alla. I samarbete med andra aktörer skapas därför ett stort sommarevent med mat, kultur och aktiviteter för alla åldrar.

Så här långt är det klart att kulturskolan med ungdomar kommer uppträda med olika aktiviteter under två veckor, det blir parkour under tre veckor och på platsen finns en scen där det finns möjligheter att spela och uppträda. Allt som en del i arbetet med att skapa ett tryggt område där alla känner sig välkomna.

”Många upplever platsen som otrygg”
– Kanaltorget är en plats som varit problematisk under många år. Här samlas mycket ungdomar och många upplever platsen som otrygg med kriminalitet och droger. Därför anordnade vi i höstas en workshop med olika aktörer i området, som sedan gemensamt arbetat för att skapa det här. Vi vill göra området till en trygg mötesplats för alla, oavsett ålder, säger Emma Löwendahl, utvecklingsledare för trygghetsskapande arbete i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Arbetet är ett resultat av fältgruppen Citys kartläggning och en trygghetsvandring som stadsdelen Centrum genomförde i området, då det visade det sig att butiksägare, båtägare och andra verksamheter i området var bekymrade. Trots hög närvaro från både polis och socialtjänst upplevde många platsen som otrygg. Samtidigt visade kartläggningen att många ungdomar upplever Kanaltorget som en bra och naturlig mötesplats.

– För att en plats ska upplevas som trygg krävs att människor rör sig i området både under dag och kvällstid. Därför satsar vi på att få hit både turister och vanliga göteborgare under sommarmånaderna då många söker sig ner mot vattnet och därför rör sig naturligt i området. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö för alla.

Verksamheten pågår i nära samarbete med Polisen.

Hur ska ungdomarna inkluderas så att de inte bara flyttar på sig och droghandeln fortsätter någon annanstans?
– Både polisen, social resursförvaltning och fältarbetarna har en farhåga att de ungdomar som mest har behov av att göra något annat tyvärr inte är intresserade av andra aktiviteter. Det är svårt att engagera dem, så vi har svårt att nå dem med störst behov. Men vi tror ändå att det är en väg att gå att fylla upp området med andra människor. Dessutom blir det en trygghet för alla andra som är verksamma på det här området, vilka vi inte får glömma. Det är jätteviktigt att både de som arbetar och rör sig här känner sig trygga, säger kommunpolis Helene Ramsmo.

– Genom bredden av aktiviteter hoppas vi att alla ska vara intresserade av något. Även om man kanske inte själv vill vara med hoppas vi skapa en naturlig mötesplats med god stämning där man kan trivas även om man bara väljer att titta på, säger Emma Löwendahl.

Utvärdering efter sommaren
Eftersom Kanaltorget i augusti förvandlas till en byggarpetsplats som en del av arbetet med Västlänken blir det ingen fortsättning under hösten. Däremot kan det bli ett liknande event i Nordstan längre fram.

– Vi kommer göra en utvärdering efter sommaren och ta med oss utfallet i arbetet med liknande händelser på andra platser. Just nu startar vi upp ett liknande arbete kring Nordstan, där vi använder samma metod med delaktighet från många aktörer. Så det är mycket möjligt att det blir något liknande inomhus i höst.

Redan på lördag den 6 maj samlas ett hundratal ungdomar på gräsmattan på Kanaltorget för den årliga programmeringstävling Gothenburg Startup Hack. Arrangemanget är inte en del av Trygg i Centrum-arbetet, men är ett exempel på den bredd av aktiviteter som kommer finnas på Kanaltorget i sommar.