Fyra av fem nöjda med sina fritidsaktiviteter. Allt fler barn och ungdomar intresserar sig för kultur i olika former, och varannan elev tränar minst tre gånger i veckan utanför skoltid. Det visar en ny undersökning om fritidsvanorna bland Göteborgs skolelever. Nio tusen barn och unga svarade på enkätfrågorna.

Det finns många goda skäl för en kommun att ta reda på hur barn och unga ser på sin lediga tid. Deras svar ger staden stöd inför kommande planerings- och uppföljningsarbete. I Göteborg var det länge idrotts- och föreningsförvaltningen som fångade upp tankar och erfarenheter, men sedan 2012 har arbetet styrts från stadsledningskontoret.

– Enkäten är numera helt webbaserad och vi vänder oss till samma åldersgrupper som tidigare. En del av de gamla frågorna är också kvar, säger Christine Lindeberg som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

Av totalt 17 000 elever i årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet, har nästan 9000 besvarat enkäten. Alla skolor har inte deltagit, och det är i högre utsträckning grundskoleelever som svarat än gymnasister.

Fyra av fem elever är nöjda
81 procent av skolungdomarna säger sig vara nöjda med sina fritidsaktiviteter medan 4% uttalar att de inte alls är nöjda Siffrorna är jämförbara med enkätens resultat från 2012.

Tre sätt att tillbringa sin fritid dominerar: hemmaaktiviteter – att umgås med familjen, träning och fysiska aktiviteter, och umgänge med vänner.

Intresset för träning i olika former verkar ha ökat och hälften av de som svarat på enkäten säger att de tränar minst tre gånger i veckan.

– Det är också glädjande att relativt många föräldrar följer med sina ungdomar på olika aktiviteter, säger Christine Lindeberg.

– Föreningslivet och kulturskolan gör ett stort och viktigt jobb, men vi noterarr också att det finns ett visst missnöje. En del unga slutar på grund av att de inte är nöjda med verksamheten.

Parkour och skateboard lockar
– Det finns också en dragning åt andra fysiska aktiviteter än traditionellt föreningsliv, som till exempel Parkour och skateboard, och
65 procent av de som svarat uppger att de är med i en eller flera föreningar.

– Vi tycker oss se ett ökat intresse för kultur sedan 2012. Troligen kan det kopplas till de stora satsningar som gjorts på Kulturskolan men också på biblioteken.

Bland de mest nedslående svaren noteras att två av tio avstår från att delta i aktiviteter för att vägen dit känns otrygg.

– Det är ingen rolig siffra, och dessvärre var det lika illa 2012, säger Christine Lindeberg.