Härlanda Park, med det gamla fängelset, kan komma att omvandlas till ett centrum för kultur- och ungdomsverksamhet i östra Göteborg med kulturhus och bibliotek. Örgryte och Härlanda stadsdelsnämnder beslutade i denna vecka att det tas fram ett förslag till en gemensam satsning i Härlanda Park. Bertil Falck, initiativtagare till Bok- och Biblioteksmässan, ska leda detta arbete.

Tanken är att det gamla fängelseområdet, Härlanda Park, ska förvandlas till ett levande område med kultur, samhällsinformation, idrott och ungdomsverksamhet. Det blir ett gemensamt kulturhus och bibliotek för Örgryte och Härlanda och en mötesplats för örgryte- och härlandabor i alla åldrar

Det finns plats för en lång rad olika verksamheter i alla de gamla byggnader som finns på fängelseområdet, till exempel samlingssal, café, utställningsutrymmen och kanske också en öppen förskola. Det finns även idéer finns att flytta Quiding FIF fotbollsverksamhet från Torpavallen till Härlanda Park.

Skapa något nytt

– Det här är en möjlighet att skapa något som inte finns idag, varken i Göteborg eller Sverige, säger Tomas Kollberg, stadsdelschef Örgryte.

Visionen är att det ska bli en naturlig träffpunkt för människor i området. Att de boende, både unga och gamla, kommer till centret för att träffa andra människor och där det går att göra lite av varje.

– Vi har en massa ålderssegregerade ställen som är specialinriktade på en viss verksamhet idag. Det finns inga samlingspunkter där man bara kan vara och träffas, säger Kollberg.

– Det är också roligt att kunna göra något nytt inom kultursektorn i stan. Det var länge sedan en sådan här satsning gjordes i Göteborg, säger Kollberg.

Byggstart till hösten

Utredningen ska vara klar till sommaren och det nya kulturcentrat skulle kunna börja byggas till hösten av Higab, kommunens bolag som ansvarar för stadens kulturfastigheter. Stadsdelarna är mycket nöjda med att Bertil Falck ska leda arbetet med att ta fram ett förslag. Falck är en mycket respekterad person i kultursverige.

Stadsdelarna hoppas att denna satsning ska ge en positiv utveckling för östra Göteborg. Örgryte och Härlanda har redan erfarenhet av samverkan i Härlanda Park. Sedan årsskiftet har de gemensam verksamhet för områdets 16-20 åringar.