Göteborg har goda förutsättningar att vara Europas kulturhuvudstad år 2014. Men till att börja med kommer det att kosta cirka 50 miljoner kronor att konkurrera med andra svenska städer de närmaste åren. Ett tema för Göteborg kan vara den kulturella allemansrätten.

Göteborgs kommunstyrelse fick på onsdagen en rapport från Leif Nilsson, vice vd för Göteborg & Co och Kennet Johansson, chef för kulturförvaltningen, som sedan i höstas haft ett uppdrag att utreda frågan.

”Ovanligt goda förutsättningar”

Men någon rekommendation om Göteborg ska söka eller inte, gavs inte.

– Vårt uppdrag var att yttra oss om bakgrunden, processen och ekonomin och det har vi gjort. Nu får kommunstyrelsen fundera och sedan fatta beslut, säger Leif Nilsson.

Rapporten konstaterar dock att Göteborgs förutsättningar är ”ovanligt goda”:

– Göteborg har som rikets andra stad ett rikt utvecklat kulturliv med ett stort antal kulturinstitutioner av hög kvalitet: Konstmuseet, Röhsska museet, Världskulturmuseet, Konsthallen, Röda sten, Hasselblads center och en rad gallerier. Göteborgsoperan och Sveriges nationalorkester Göteborgs symfoniker, har högt anseende. Stadsteatern, Folkteatern och en rad fria grupper skapar ett rikt teater- och dansutbud, skriver Nilsson och Johansson.

”En katalysator för att utveckla staden”

Slutsatsen blir därför positiv:

– Rätt hanterat kan kulturhuvudstadsprogrammet vara ett kraftfullt verktyg för att skapa en kulturell utveckling. Evenemanget ger möjligheter att fungera som en katalysator för att utveckla staden. Hållbarheten i projektet blir större hos de städer som låtit de kulturella initiativen integreras med andra aspekter av stadsutveckling, heter det.

År 2014 ska en stad i Sverige och en i Lettland vara kulturhuvudstäder i Europa. Men vilka det blir avgörs först 2009 efter en lång och omständlig process där en internationell jury på 13 personer spelar en viktig roll.

Hittills har Lund, Umeå, Gävle och Kalmar anmält intresse och diskussioner pågår i Visby och Norrköping. Först i december i år ska regeringen officiellt bjuda in alla svenska kommuner att söka kandidaturen, sista ansökningsdag är 31 oktober 2008.

Viktigt med beslut i vår

Göteborgsrapporten skissar en projektgrupp med tre anställda från augusti.

– Om kommunfullmäktige tar ett beslut i vår om att Göteborg ska kandidera har staden drygt ett år på sig att arbeta fram ett förslag. De andra städerna har redan startat och har projektledare på plats, heter det.

– Det är viktigt att fatta ett beslut i vår för att kunna arbeta seriöst med en kandidatur och klokt att använda processen till något som gagnar och utvecklar Göteborg under resans gång.

I rapporten konstateras att det krävs en bärande hållbar idé för hela projektet som dessutom ska präglas av en stark europeisk dimension.

– Utmaningen är att formulera en tydlig vision och ett innehåll som gör Göteborg oförglömlig som kulturhuvudstad genom gränsöverskridande möten och upplevelser som överraskar. Visionen utformas i enlighet med staden Göteborgs kulturstrategi och skall genomsyras av ett integrationsperspektiv.

Räknar med statligt stöd på 150-200 miljoner

En sådan bärande vision skulle kunna vara att överföra den svenska allemansrätten till kulturens område:

– Det innebär att varje människa får möjlighet att ta del av alla de värden som kulturen erbjuder. Allemansrätten överfört till kulturens område kan också ses som en frihet. Friheten för konst och kultur att ta plats i det offentliga rummet. Den kulturella allemansrätten blir ett aktivt bidrag till den europeiska dimensionen som en ny demokratisk rättighet att inspireras av.

I rapporten har man sammanställt hur det gick för tio städer som varit kulturhuvudstäder. I genomsnitt ökade antalet besök från utlandet med nästan 15 procent, antalet övernattningar med lika mycket och deltagandet i olika kulturevenemang ökade med 36 procent under året.

Själva evenemanget kommer att gå löst på 500 miljoner kronor. Göteborg kan räkna med ett statligt stöd på 150 – 200 miljoner kronor och regionen och sponsorer väntas också bidra vilket gör att kommunens kostnader troligen hamnar runt 15 procent, cirka 75 miljoner kronor.

EU bidrar med ett pris till kulturhuvudstaden som är på cirka 14 miljoner svenska kronor.