Med Stefan Ljungqvist som konferencier avgår en buss med förväntansfulla seniorer på tisdag förmiddag 21 september. De ska inte långt – bara ta en sväng i Göteborgs centralare delar – men de ska uppleva mycket på vägen!

Korta stopp görs på ett antal platser och aktörer från det göteborgska kulturlivet utgör programmet genom att kliva på under resans gång.

Ny aktivitet i seniorprogrammet

Tanken är att resenärerna, många i 80-årsåldern, ska inspireras att möta nya möjligheter till kulturella upplevelser.

– Kulturaktörerna har visat stort intresse för att medverka, och vi har blivit väldigt positivt bemötta, säger Meta Hammenberg, bibliotekschef i Linnéstaden.

Kulturbussrundturen är en ny aktivitet i det seniorprogram, som sedan 1998 sammanställs i samverkan mellan biblioteket, äldreomsorgen och frivilligcentralen i Linnéstaden.

Inspiration från studentnätverk

Nu breddas samverkan till att även omfatta Kulturnätverk för studenter, Skådebanan och Göteborgs fria kulturliv.

Seniorprogrammets syfte är att bidra till det förebyggande folkhälsoarbetet med kulturella upplevelser, gemenskap, social samvaro och fysisk aktivitet för äldre.

Inspiration till bussturen har arrangörerna fått från Kulturnätverk för studenter, som genomfört bussturer för nyinflyttade studenter vid terminsstart.

– Det finns ett projekt som heter Student + senior = sant, berättar Lotta Malm vid Linnéstadens äldreomsorg. På sikt kan vi kanske göra en busstur tillsammans, med gemensamma upplevelser över generationsgränserna.

Fotnot:
För den som vill veta mer om bussturen går det bra att kontakta Meta Hammenberg på Linnéstadens bibliotek, tel 365 80 10 eller
Lotta Malm vid Linnéstadens äldreomsorg, kultur- och fritidsenheten, tel 365 80 60