Aktiva mot segregering. Att kulturen kan fungera som dörröppnare för nya möten är en gammal sanning, men är samtidigt ingenting som händer av sig självt. Tvärtom, enligt arrangörerna bakom Kulturkalaset, som aktivt har arbetat för att bryta segregeringen i Göteborg. Därför belönas de nu med Rättvisepriset 2015, av Rättviseförmedlingen.

– Det är ju jätteroligt att vi blir uppmärksammade för något som vi verkligen har arbetat aktivt med för att uppnå! säger Kulturkalasets verksamhetsansvarige Tasso Stafilidis när han hunnit smälta nyheten om tilldelningen av det prestigefyllda Rättvisepriset.

Bakom priset står Rättviseförmedlingen, som vill premiera projekt, företag, personer eller organisationer som på ett innovativt sätt gjort konkreta insatser för jämställdhet, mångfald och normbrytande och samtidigt inspirerat andra att agera i samma anda. Ambitioner som organisationen bakom Kulturkalaset delar till fullo.

– Vårt specifika uppdrag är att arrangera en kulturfestival för alla inne i centrala Göteborg. Samtidigt ska vi liksom alla andra kommunala verksamheter arbeta med stadens prioriterade mål. Ett av målen är att bryta segregeringen men det är inget som sker av sig självt utan vi måste agera aktivt med konkreta mål, metoder och uppföljningar för att det verkligen ska hända något, säger Tasso Stafilidis.

Därför ställde sig Kulturkalasets personal frågan: ”Hur ska vi nå grupper av människor som annars aldrig kommer in till stan för att ta del av kulturen där?”.

Möten river murar
– Det tar bara 13 minuter med spårvagnen från Hjällbo till Centralen men det finns väldigt många människor som aldrig någonsin gör resan där emellan. Därför startade vi Stadsdelskampanjen som skulle få folk att mötas, att säga hej och att skapa tillsammans. Ihop med Mosaikfabriken fick vi invånare från olika stadsdelar och elever från olika skolor att mötas och skapa mosaik tillsammans, elever som annars aldrig skulle mötas, säger Tasso Stafilidis.

Resultatet syns numera på Kungstorget, symbolen för stadens hjärta, där tio betongfundament är prydda av mosaik som eleverna skapade tillsammans. Målet är att efter tre års kalasande ska alla 37 fundament på torget visa vad nya möten och samarbeten kan göra för att lyfta staden och riva murarna mellan människor.

Alla borde ha vänklass
– Kulturskolan Östras filmelever har dokumenterat hela arbetet och jag hoppas att många kommer att se vad det är som händer vid den här typen av möten. Det borde vara obligatoriskt för alla klasser i Göteborg att ha en vänklass i en helt annan del av stan, med åtminstone några träffar om året, säger Tasso Stafilidis.

Trots ett gediget utbud med över 1 200 programpunkter är en av Kulturkalasets största utmaningar att erbjuda något för alla smaker. Målgruppen är nämligen just precis alla. För att uppnå det krävs återigen ett aktivt ställningstagande och arbete om man menar allvar med sina mål vad gäller representation och identifikation.

På första parkett
– Vi har gott om idéer men till slut är det också ekonomin som begränsar vilka möjligheter vi har att genomföra dem. I år fick vi glädjande nog extra tillskott från stadens evenemangsfond vilket gjorde att vi kunde bjuda på en konsert med den libanesiska världsstjärnan Elissa. Det lockade 35 000 personer till Götaplatsen, varav väldigt många var förstagångsbesökare på Kulturkalaset, säger Tasso Stafilidis.

Och inte bara förstagångsbesökare på Kulturkalaset, utan till och med inne i centrum.

– När vi var runt i stadsdelarna och pratade med människor om Kulturkalaset så var det flera som sa ”Götaplatsen och Poseidon? Var ligger det?”. För vissa kan det kännas overkligt att det finns människor som bor i Göteborg men inte vet det, men så är det! Vi skapar vår identifikation och tillhörighet till vår stad om vi känner oss trygga och välkomna, säger Tasso Stafilidis.

– Om Götaplatsen räknas som ”första parkett” i staden då ska också alla stadens invånare känna sig lika inbjudna till platsen. Därför är det extra viktigt att en konsert med en arabisk artist inte hamnar i Angered eller Bergsjön för att det är där en stor del av den arabiskspråkiga målgruppen bor. Det måste finnas en tydlig växelverkan mellan centrum och de olika bostadsområdena i stadsdelarna om vi ska bryta segregeringen.

”Engagera den egna personalen”
Det är just den typen av ställningstaganden och agerande som Rättviseförmedlingen arbetar för och vill uppmuntra med sitt pris. Och detsamma gäller för Tasso Stafilidis, som uppmanar andra kommunala och privata aktörer att tänka några varv till innan man agerar.

– Det är inte bara social resursförvaltning som har ett ansvar för den sociala hållbarheten, vi måste alla bidra till att göra vår stad ännu bättre och mer inkluderande. Alla chefer har ett ansvar för hur den egna verksamheten kan bidra till detta. Och det är enklare än vad många tror, ta fram några tydliga mål och enkla metoder och följ sedan upp hur det har gått. Engagera den egna personalen och alla samarbetspartners, så bidrar vi i alla fall till stadens långsiktiga hållbarhet, avslutar Tasso Stafilidis

Rättvisepriset delas ut 25 september kl 21.00 på restaurang Yaki-da i Göteborg.