www.kliv.se är adressen till Västra Götalands nya internetportal för kulturlivet i hela regionen. Portalen har bland annat en regiontäckande sökbar evenemangskalender.

Hugade kulturkonsumenter kan nu hitta evenemang från hela regionen. kliv.se är också ett webbmagasin med artiklar och reportage om kultur som produceras i Västra Götaland idag och om regionens kulturarv.

Bakom den nya kulturportalen står kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.