Goda exempel lyftes på konferens. Generationsmöten i Göteborg arbetar för att få människor att mötas oavsett ålder. I förra veckan arrangerades en konferens för att inspirera verksamheter i Göteborgs Stad. ”Genom att se likheter i stället för skillnader skulle vi komma långt”, säger Drude Björningstad Quiñones, en av två verksamhetsutvecklare för generationsmöten i Centrum

Drude Björningstad Quiñones, verksamhetsutvecklare för generationsmöten i Centrum tillsammans med Lotta Lord. Foto: Mimmi Bergman

Generationsmöten började som ett projekt i Centrum som i sin tur ledde vidare till projektet ”Kulturmöten utan gränser” med stöd från Statens kulturråd. År 2017 blev generationsmöten ett mål för alla stadsdelar.

– Vårt uppdrag är att bygga broar mellan generationer i syfte att stärka tilliten och sammanhållningen mellan människor. Vi tror att genom att man möts på lika villkor utifrån ett ”allåldersperspektiv” så stärker man hälsa, välbefinnande, man gör människor delaktiga och låter dem få inflytande, vilket jag kopplar till demokrati, säger Drude Björningstad Quiñones, verksamhetsutvecklare för generationsmöten i Centrum tillsammans med Lotta Lord.

Lek och humor

Drude Björningstad Quiñones säger att man skulle komma långt genom att se likheter i stället för skillnader. Att hitta nya former för umgänge som inte har med ålder att göra.

– Jag tror mycket på lek och humor, att hitta glädjen och skratta tillsammans för det förenar oss. Man kan till exempel samlas kring ett gemensamt kulturintresse. Det är den enklaste vägen, låga trösklar. Det finns mycket att göra och tillsammans man kan åstadkomma en förändring.

En viktig fråga

I förra veckan arrangerades för första gången en konferens och inspirationsdag för chefer och verksamhetsansvariga inom Göteborgs Stad.

– Syftet är att belysa generationsmöten som ett verktyg och att sammanföra olika aktörer med olika perspektiv som tillsammans kan mobilisera och föra frågan framåt. Vi tror att det är en viktig fråga för integration och trygghet, alla kan göra något för att bidra till samhällsbygget.

Precis rätt i tiden

 Drude Björningstad Quiñones har flera goda exempel att lyfta som gäller generationsmöten i Göteborg.

– Stadsdelen Centrum ligger i framkant och vi får nu förfrågningar utifrån landet hur vi arbetar med generationsmöten. Det känns fantastiskt, vi tror att det här ligger precis rätt i tiden. Bara i centrum finns det ett 70-tal aktiva volontärer i skola och förskola, som tyvärr inte kan vara där just nu på grund av covid-19-pandemin. Men utifrån ett frö har verksamheten vuxit.

Pandemin har förändrat

Generationsmöten har förändrats under pandemin på fler sätt. Förskolebarn som sjungit tillsammans med äldre på äldreboenden har i ur och skur stått utanför äldreboenden och sjungit för de äldre som lyssnat genom fönster och från balkonger. Elever på Burgårdens gymnasiesärskola har varit på Krokslätts äldreboende en gång i veckan för att spela boule och prata. Nu får de ses utomhus i stället i mindre grupper.

– Nu börjar det bli riktigt kallt så vi har beställt stora tält med infravärme. Det är så viktigt för de enskilda och isoleringen är helt förödande, vi måste göra vad vi kan för att mötena ska kunna fortsätta.

Delade ut handbok

 Konferensen som ägde rum i Hörsalen på Stadsbiblioteket dokumenterades i text, foto och film. En alldeles ny handbok delades också ut. Den heter “Gränslösa möten – råd för dig som vill stärka möten mellan generationer”.

Malin Omland, Staden där vi läser för våra barn, Lisa Holtz från Senior Göteborg, Nina Miskovsky, kommunalråd (M) och ordförande i social resursförvaltning, och Camilla Sarner, doktorand vid Högskolan för scen och musik.