I de nyrenoverade lokalerna har inte bara Tuve-Säves kulturutbud samlats på ett och samma ställe under invigningen i lördags samlades stora delar av stadsdelens befolkning också. Kulturpunkten var knökfull av generationer och kulturer som möttes, helt enligt intentionerna.

Fler än 700 tårtbitar gick åt när Tuve-Säve-borna välde in till invigningen av Kulturpunkten i lördags.

Trängseln var lika stor som nyfikenheten på biblioteket, fritidsgården, kulturskolan, inspelningsstudion, hobbyrummet, sagorummet, samlingslokalen och cafét med spanläge ut över torget.

Många nya besökare

I de nyrenoverade lokalerna har man lyckats samla en stor del av Tuve-Säves kulturutbud i samma hus, vilket inte minst märktes på invigningens breda repertoar av konst och musik.

– Meningen är ju att de olika verksamheterna ska samverka och vi har redan sett många nya besökare på de olika avdelningarna. Det blir en härlig blandning mellan unga och vuxna, så Kulturpunkten fyller en stor social funktion, säger husets chef Lars Kindblom.

Kulturskolans verksamheter finns kvar sedan tidigare, till exempel digitalstudion, där man kan spela in sin egen musik.

Skrivarstuga startar i vår

En trappa upp, i det nya biblioteket, kan man sedan lämna in sitt alster på det så kallade Demoteket. Allt egenproducerat material, som film, musik, text och foto, blir där arkiverat och sökbart i bibliotekets katalog.

Man kan också från och med nu låna tv-spel, en funktion som tidigare bara funnits på Lundbys bibliotek. Med vuxenkort får man gratis låna ett spel under 14 dagar.

Under våren siktar man också på att starta en skrivarstuga, där Pia Ström på måndagar ska guida intresserade i konsten att skriva prosa, poesi, novell, essä eller romaner.

67DA.jpg

Professor Sture Allén invigningstalade.