Vässar varumärket. På Kulturskolans nya sidor på Göteborgs Stads hemsida är det inte bara lätt att hitta aktuellt utbud utan också enkelt att anmäla sig. Samtidigt vässar Kulturskolan i Göteborg sitt varumärke. De åtta kulturskolorna närmar sig varandra – samma namn, samma tilltal och på sikt även samma innehåll.

Arbetet med att göra om Kulturskolans webbplats började redan i somras, men efter årsskiftet började behovet bli akut. När antalet stadsdelar minskade blev också kulturskolorna färre – och information på nätet förvirrande och ibland inaktuell.

– Tidigare hanterade alla kulturskolor webb-arbetet på sitt eget sätt. Efter omgörningen får de en gemensam struktur med ett enhetligt innehåll. Nu finns dessutom fyra webbansvariga som ska se till att samordningen fungerar, säger Mimi Lopez som är huvudredaktör för kulturenheternas webbplatser inom Göteborgs stad.

Ska vara lätt att anmäla sig
Tanken är att Kulturskolan ska få tydligare konturer och ett större medborgarperspektiv. På den nya webbplatsen är det lätt att hitta rätt, enkelt att välja – och smidigt att göra en intresseanmälan.

– E-tjänsten för anmälan lanserades för ett par år sedan, men den röriga webbstrukturen har gjort att den hamnat i skymundan. Nu lägger vi krut på att förbättra och lyfta fram tjänsten, det ska vara lätt att anmäla sig till Kulturskolan, säger Mimi Lopez.

Utbudet ska vara det samma över hela stan
Kulturskolan är en uppskattad verksamhet, varje läsår är ungefär 8.000 elever inskrivna. Här får de lära sig spela ett instrument, sjunga, dansa eller ägna sig åt bild och form eller drama/teater.

Från och med första januari finns åtta kulturskolor i Göteborg, alla samlade under det gemensamma namnet Kulturskolan. För att nå målet – att unga, oavsett vilken stadsdel de bor i, ska ha möjlighet att utöva kultur – samarbetar de också ämnesvis.

– Visionen är att utbudet ska vara detsamma över hela Göteborg. Men ännu är det inte så verkligheten ser ut. Det finns fortfarande begränsningar i det lokala utbudet, säger Mimi Lopez.